EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie bij het verwerken van trauma’s, met name bij een Post Traumatisch Stress Syndroom. EMDR is in 1989 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van traumatische ervaringen. Dat kan zijn een auto-ongeval of een geweldsmisdrijf, maar het kunnen ook andere nare ervaringen zoals gepest, vernederd of buitengesloten worden of een traumatisch verlies.

Vera Wallis de Vries werkt sinds 1999 met EMDR, is Europees erkend EMDR practitioner en lid van de Vereniging EMDR Nederland.

Bij EMDR vragen we de cliënt te focussen op de traumatische ervaring, terwijl er tegelijkertijd een afleidende prikkel wordt aangeboden, zoals oogbewegingen. Door de combinatie van het focussen op de traumatische ervaring en de afleidende prikkel vermindert de emotionele lading van de ervaring en ontstaat er ruimte om anders aan de nare ervaring terug te denken. De bedoeling is dat het herinneringsbeeld uiteindelijk geen emotionele lading meer heeft en dus verwerkt is. Soms lukt dit in een zitting, soms zijn er meerdere voor nodig.

EMDR kan ook onderdeel zijn van de behandeling bij angst, paniek en fobische klachten, depressieve klachten en bij een negatief zelfbeeld. Vaak hebben deze klachten te maken met nare ervaringen in het verleden, die m.b.v. EMDR kunnen worden verwerkt. Ook kan EMDR helpen bij een stagnerend rouwproces.

EMDR online behoort ook tot de mogelijkheden.

Hieronder een voorbeeld van een EMDR sessie: