Meer over Vera Wallis de Vries

Curriculum Vitae

vera close upNa het behalen van mijn artsexamen in 1983 werkte ik enkele jaren in de psychiatrie als assistent-psychiater. Ik volgde de hypnotherapie opleiding van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose en de psychosynthese opleiding aan het London Institute of Psychosynthesis en aan het Nederlands Instituut voor Psychosynthese.

Sinds 1988 werk ik in mijn eigen praktijk als psychosynthesetherapeut, waarin ik sinds 1999 als een van de eersten in Groningen ook met EMDR werk. Ik ben EMDR practitioner en aangesloten bij  de Vereniging EMDR Nederland. Ook ben ik aangesloten bij het NVPA en de NVECP en ben in bezit van het ECP (Europees Certificaat voor Psychotherapie). Ik val onder het tucht- en klachtrecht van de NVPA en de NVECP en ik ben aangesloten bij de SCAG, de geschillencommissie voor complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Ik ben meditatiebegeleider in het Vipassanacentrum in Groningen. Vipassana is mindfulness meditatie en ik maak hiervan ook in mijn praktijk gebruik o.a. voor stressreductie.

Visie

Ik werk vanuit een holistisch perspectief, d.w.z. ik ga ervan uit dat lichaam, voelen en denken onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn en op elkaar inwerken. Onze relatie met onze omgeving en het gevoel daaraan een zinvolle bijdrage te kunnen leveren zijn volgens mij bepalend voor ons welzijn en ons geluk, veel meer dan materiële zaken.
De ervaring heeft mij geleerd dat elk probleem, hoe naar en ingrijpend ook, uiteindelijk een mogelijkheid biedt tot inzicht, wijsheid en innerlijke groei.
Het geeft mij veel voldoening als mensen in de loop van de therapie weer zin in hun leven krijgen en er weer de zin van gaan ontdekken.
Lichtheid, mildheid en humor zijn voor mij onontbeerlijke kwaliteiten in mijn werk.