Zingevingsvragen, Midlifecrisis, Spirituele crisis

“Op het midden van mijn levensweg … bevond ik mezelf in een donker woud … want de rechte weg was verloren gegaan”

Soms kan een mens geconfronteerd worden met de vraag “Wat heeft mijn leven voor zin?”. Zo’n vraag kan zich opdringen na een verlies van een ouder, een dierbare of van je baan, of door een ziekte of beperking. Maar soms komt deze confrontatie ook totaal onverwachts op een moment dat je alles juist helemaal goed voor elkaar leek te hebben. Het kan zijn dat het tijd is voor meer verdieping in je leven. Dat puur overleven niet genoeg meer voor je is.

Deze vraag kan veel angst oproepen, omdat je er niet 1 2 3 een antwoord op hebt. Je voelt je inderdaad verdwaald en alleen in een donker woud, zoals Dante het beschrijft in zijn Divina Commedia. Soms storten mensen zich in allerlei roekeloze avonturen om deze toestand van niet weten te vermijden. Dit kan veel schade veroorzaken in hun relatie, hun gezinsleven en hun werk. Anderen kunnen in een depressie raken.

Ook kun je na een spirituele ervaring moeite hebben je plek te vinden in het dagelijks leven. Alles lijkt oppervlakkig en zinloos vergeleken met de verheven ervaring die je hebt gehad. Je voelt je vervreemd van je omgeving en hebt moeite de draad van je leven weer op te pakken.

Als je er zelf niet meer uitkomt kan het zinvol zijn professionele hulp te zoeken bij iemand die deze problematiek herkent en niet pathologiseert.

Werkwijze van Praktijk Wallis de Vries

Ik kan je begeleiden in dit belangrijke transformatie proces. Het is een proces waarin je je oude zelf aan het loslaten bent terwijl je je nieuwe zelf nog moet ontdekken. Waarin je je als een rups hebt ingesponnen in een cocon en moet wachten totdat je vleugels gaan groeien en je voorzichtig uit je cocon kunt kruipen. Met behulp van methoden uit de Psychosynthese leer je je aandacht meer naar binnen te richten en kunnen antwoorden vanuit een diepere laag naar boven komen. Soms kunnen creatieve middelen, zoals tekenen, schrijven een rol spelen. Ook kan mindfulness hierbij behulpzaam zijn en Logosynthese. Logosynthese kan je helpen om datgene los te laten, wat je ervan weerhoudt om meer vanuit je kern te gaan leven.

Bezoekadres: Zuiderpark 11 9724 AE Groningen
Postadres: Getij 36 9732 MP Groningen